درد و دل1

چه قدر دلم می خواد با یکی درد و دل کنم که قضاوتم نکنه.که سو استفاده نکنه .فقط گوش کنه.چه قدر پرم از حرفای تلمبار شده رو دلم.چه قدر خستم از زندگی.دلم یه اتفاق خوب می خواد.یه سکوت مطلق.یه ذهن آروم و یه ساعت کند که دیر بگزره.اعتماد به نفس زیاد امید زیاد .کاش می شد کاش می شد درد و دل کرد بدون این که نگران قضاوت و نصیحت باشی.

از شروع کردن میترسم از شکست می ترسم و هر لحظه دارم شکست میخورم.خستم.


/ 0 نظر / 8 بازدید