اتفاق خوب

گاهی پیش می آید که دلت یک اتفاق خوب می خواهد

اتفاقی که از روزمرگی نجاتت دهد

اتفاقی که حالت را خوب کند

حتی حاضری در هوای یخ زده زمستان پیاده قدم بزنی

به هوای اینکه آفتابی بتابد و تو را گرم کند

نمی دانی چه میخواهی

فقط می گویی منتظر یک اتفاق تازه هستی

به ترنمی دلبسته می شوی و روزی هزار بار با گوش جان آن نوای موسیقی را می شنوی اما باز

/ 0 نظر / 18 بازدید